De ziekte van Parkinson

Wat is Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt is Parkinson hetzelfde. De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte. Het meest bekend zijn de volgende symptomen:

  •  trillen of ‘tremor’
  •  stijfheid van de spieren of ‘rigiditeit’
  •  het vertragen van bewegingen of ‘bradykinesie’
  •  moeite met starten van bewegingen of ‘akinesie’
  •  ontbreken van automatische bewegingen zoals oogknippers of ‘hypokinesie’
  •  evenwichtsproblemen of ‘posturale instabiliteit’

Deze symptomen zijn echter niet de enige Parkinsonsymptomen en komen ook niet bij iedereen voor. Daarnaast verschillen de ernst van de symptomen en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt.

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze diversiteit aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners specifiek deskundig zijn en behandelingen goed op elkaar afstemmen. Het voordeel van ParkinsonNet is dat u dichtbij huis een goede behandeling krijgt.

ParkinsonNet is een initiatief van UMC St. Radboud te Nijmegen, en bestaat uit een netwerk van zorgverleners, zoals oefentherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten, die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme.

De behandeling is gericht op uw hulpvraag. Welke vaardigheden zijn voor u moeilijk? Welke problemen zijn te verwachten naar de toekomst toe? Denk aan valpreventie!

U kunt vrijblijvend een afspraak maken om uw situatie te bespreken, zodat we kunnen bekijken of behandeling iets voor u zou kunnen betekenen. Dit kan voor u alleen, of samen met uw partner.

Ook is behandeling aan huis mogelijk, indien het voor u moeilijk is om naar de praktijk toe te komen.

Voor meer informatie: www.parkinsonnet.nl