Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Mensendieck/Cesar is een therapie die gericht is op het behandelen en voorkomen van klachten. Deze klachten kunnen een gevolg zijn van een onjuiste houding en/of een onjuist bewegingspatroon. Men kan hier denken aan:

  • (lage) rugklachten
  • nek- en/of schouderklachten
  • hoofdpijnklachten/duizeligheid
  • bekkenproblemen en instabiliteit
  • klachten in relatie tot werk bijv. RSI-klachten
  • orthopedische aandoeningen: zoals Bechterew en scoliose
  • neurologische aandoeningen: zoals Parkinson, hernia en MS

Een Oefentherapeut Mensendieck/Cesar leert een persoon door middel van een persoonlijk oefenschema om gezond te bewegen. Hierdoor wordt u zich meer bewust van uw eigen houding en uw gewoontes, waardoor u echt iets leert. Daardoor kunt u klachten in de toekomst voorkomen of omgaan met die “zwakke plek” in uw lichaam.